t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Project kikker5150 - $1 (Kingsville) ẩn bài đăng này hiện

12
Project bike started as a kikker 5150 with a 50cc engine. Swapped a Yamaha 250cc engine. Needs wiring to be completed. No Title lost interest in project
Asking 1200 obo possible trade for a truck. Call or text
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6742857950

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]